_______________________________________________________________________________________________________________________

صفحه اصلی               ا               بخش آموزش رایگان               ا                بخش کلاس های آموزشی حضوری               ا                بخش ارسال آموزشها در قالب پک DVD

_______________________________________________________________________________________________________________________

لیست اسامی دانش آموختگان مرکز ملی سه بعدی ایران

 

 

 

 

سرکار خانم یاسمن ربیعی

 

سرکار خانم زهرا انصاری

 

سرکار خانم حمیده یزدان پناه

 

سرکار خانم مینو خیری

 

سرکار خانم زینب فریدونی

 

سرکار خانم سمیه صادقیان

 

سرکار خانم سمیه سعیدی

 

سرکار خانم طاهره جعفرزاده

 

سرکار خانم ترانه مراد

 

سرکار خانم تینا فریور

 

سرکار خانم سارا طاهریان

 

سرکار خانم شیما علیشاهی

 

سرکار خانم  شیوا ضیائی

 

جناب آقای سینا مشهدیزاده

 

جناب آقای سینا زارع

 

سرکار خانم سمانه مرتضوی

 

جناب آقای سامان زاهدی

 

سرکار خانم سارا جعفری

 

سرکار خانم مونا توانگر

 

سرکار خانم فرشته کشاورز

 

جناب آقای پوریا شقاقی

 

جناب آقای روح الله بابا میر

 

سرکار خانم روشنک نگاری

 

سرکار خانم ساچلی افلاکی

 

جناب آقای صادق بیات

 

جناب آقای نوید تهرانی

 

سرکار خانم نگین قهرمانی

 

سرکار خانم نیکتا رحیمی

 

جناب آقای پدرام نفیسی پور

 

جناب آقای پیمان ملکی

 

جناب آقای محمد رضا نویدی

 

سرکار خانم موژان جعفری

 

سرکار خانم مژگان بهرامی

 

سرکار خانم مونا محمدیان

 

جناب آقای مرتضی حبیبی

 

سرکار خانم آرزو افسری

 

سرکار خانم محدثه کدخداول

 

سرکار خانم محدثه صفروند

 

جناب آقای محمد مهدی اصفهانی

 

جناب آقای محمد رضا امیری

 

سرکار خانم مریم تمدن

 

جناب آقای مهدی زینعلی

 

سرکار خانم مهرناز اوجی

 

سرکار خانم مهرنوش خرازی

 

سرکار خانم میترا پیران

 

جناب آقای مهیار گلدرزهی

 

سرکار خانم محیا روشنی پور

 

سرکار خانم مرجانه مرادی

 

سرکار خانم مرجان فیروزی

 

سرکار خانم مریم اشجئی

 

جناب آقای حیدر نجاری

 

سرکار خانم هما سادات حسنی

 

جناب آقای حسین قمی

 

جناب آقای حسین رسولی

 

  سرکار خانم  محیا مساعدی

 

سرکار خانم فاطمه قزوینی

 

سرکار خانم غزل عسگری

 

جناب آقای حامد عاشق علی

 

جناب آقای حمید باریکانی

 

جناب آقای حسام الدین موسوی

 

سرکار خانم الهه اردستانی

 

سرکار خانم الهه نیک خواه

 

سرکار خانم فاطمه احمدی

 

سرکار خانم فاطمه سلیمانی

 

سرکار خانم فاطمه قاسمی

 

جناب آقای امین جودکی

 

جناب آقای امینی شفیعی

 

سرکار خانم آتنا کریمی 

 

سرکار خانم آیسان قاضی زاده

 

جناب آقای بزرگمهر صفورا

 

سرکار خانم آفرین میرزایی

 

سرکار خانم اکرم پاشا

 

جناب آقای علی محتشی

 

جناب آقای علیرضا فولادی

 

جناب آقای امین دانش

سرکار خانم سهیلا عباسی

 

جناب آقای سعید عبدی

 

سرکار خانم سمانه عبد الهی

 

جناب آقای رسول عابدی

 

سرکار خانم سارا آدنوش

 

جناب آقای عباس احمد خانی

 

جناب آقای مهدی آهنگی

 

سرکار خانم سمانه احمدی

 

سرکار خانم سحر اکبری

 

جناب آقای مجید علیمی

 

سرکار خانم موژان امینی

 

جناب آقای رضا امیریان

 

جناب آقای امیر محمودی

 

سرکار خانم نازیار اردشیری

 

سرکار خانم فرناز اسدی زاده

 

جناب آقای مهرداد عسگر

 

سرکار خانم انیس اثنی عشری

 

سرکار خانم آتاناز احمدی

 

جناب آقای فرید آوجیان

 

سرکار خانم ایاز تندرو

 

جناب آقای رضا بقا مرادی

 

سرکار خانم مریم بحری

 

سرکار خانم سمیرا بهبودی

 

سرکار خانم مهتاب چهره آزاد

 

جناب آقای مهدی دلیلی

 

سرکار خانم پریسا دانا پور

 

جناب آقای محمد جواد ده مردان

 

جناب آقای امیر حسام دلبند

 

جناب آقای علی محمد درخشی

 

سرکار خانم الهه اکبری

 

سرکار خانم فاطمه عراقی زاده

 

جناب آقای فرشاد اسماعیل نژاد

 

جناب آقای علی اعتمادی

 

سرکار خانم  پروین اعتصام

 

جناب آقای نیما آهنگران فراهانی

 

جناب آقای امیر حسین فارغ

 

سرکار خانم رقیه فشندی

 

جناب آقای پوریا علیقارداشی

 

جناب آقای پیام قره

 

سرکار خانم فریبا قاسمی

 

سرکار خانم غزاله امینی

 

سرکار خانم زهرا غضنفری

 

جناب آقای مهدی قباخلو

 

جناب آقای وحید قهابی

 

سرکار خانم سحر قلی نژاد

 

جناب آقای امیر گودرزی

 

جناب آقای نوید گلشن

 

جناب آقای سیاوش گلسرخی

 

سرکار خانم آتوسا حداد

 

سرکار خانم زهره حقی

 

سرکار خانم هما حقیقت

 

جناب آقای امیر حق شناس

 

جناب آقای علیرضا حمیدی

 

جناب آقای حسن عبدی

 

جناب آقای مهدی حسن پور

 

سرکار خانم سمیرا هاشمی

 

سرکار خانم سولماز حیدری

 

جناب آقای علی حسینی

 

سرکار خانم آذر ایرانی رشید آبادی

 

سرکار خانم محدثه جعفری

 

سرکار خانم نیلوفر جعفرنیا

 

سرکار خانم سمیه جهانگیری

 

جناب آقای بهزاد جلالوند

 

جناب آقای محمد پویان جم

 

سرکار خانم شبنم جمشید آبادی

 

سرکار خانم کژال جوانمرد

 

جناب آقای  جودی

 

سرکار خانم سوسن کریمی

 

سرکار خانم مریم کریمی نژاد

 

جناب آقای نوید خلیفه

 

سرکار خانم عاطفه خیر الهی

 

جناب آقای خوش کلام

 

جناب آقای محمد رضا لطف

 

سرکار خانم عطیه لطفی

 

جناب آقای محمد رضا معدنی پور

 

جناب آقای مجید مهدوی

 

جناب آقای سهیل محمودی

 

جناب آقای آریا ملکی

 

سرکار خانم اعظم منصوری

 

جناب آقای علی معصومی

 

جناب آقای آروین معصوم زاده

 

جناب آقای مرتضی مظلومی

 

سرکار خانم نازنین مهر علی

 

جناب آقای نادر معمارنژاد

 

سرکار خانم میترا میر امانی

 

سرکار خانم مریم میرزایی

 

جناب آقای مهدی مفتی فوج

 

سرکار خانم فاطمه محمدی

 

سرکار خانم  مارال محسنی

 

سرکار خانم  شراره مولوی

 

سرکار خانم  صدف مروارید

 

جناب آقای بهنام موسوی

 

سرکار خانم ندا نبید

 

جناب آقای شهاب نقوی

 

سرکار خانم نقیبی

 

جناب آقای بهرنگ ناهید

 

جناب آقای سینا نجفی

 

جناب آقای نوید نامجو

 

سرکار خانم تارا ناصر زاده

 

سرکار خانم  ندا احمدی

 

جناب آقای نریمان نجاتی

 

جناب آقای نیاز خانی

 

سرکار خانم مریم نوری

 

جناب آقای علیرضا پارسایی

 

سرکار خانم مهدیس پور فاضل

 

سرکار خانم رضوان رمضانی

 

جناب آقای رضا رزاز

 

جناب آقای محمد رضایی

 

سرکار خانم انسیه ریاحی

 

سرکار خانم سمانه سعادت زاده

 

جناب آقای محمد رضا صادق زاده

 

جناب آقای فتاح صدر کبیر

 

جناب آقای افشین سالاری

 

سرکار خانم فائزه صالحی

 

سرکار خانم نگار صمدی

 

سرکار خانم آنالی سرکاراتی

 

جناب آقای حسین صدیق

 

سرکار خانم  روزنیک سید پور

 

سرکار خانم نفیسه سید زاده

 

جناب آقای عرفان سیف

 

جناب آقای احسان شاعری

 

سرکار خانم سمانه شاکری

 

سرکار خانم سهیلا شاه محمدی

 

سرکار خانم  کیمیا شهریه

 

جناب آقای علیرضا شیر محمدی

 

جناب آقای صابر سهیلی

 

سرکار خانم ثریا محمدی

 

سرکار خانم آناهیتا طبائیان

 

سرکار خانم سحر خیز تهرانی

 

سرکار خانم زهره ترکمن

 

سرکار خانم فاطمه ترکاشوند

 

سرکار خانم تینا ولی پور

 

سرکار خانم آفرین شرافت وزیری

 

سرکار خانم سایه یعقوبی

 

جناب آقای محسن زارع

 

سرکار خانم مریم زارعی 

 

سرکار خانم  میترا زرکشان

 

جناب آقای رضا عباسی

 

سرکار خانم مریم آهن جان

 

جناب آقای نور محمد علیزاده

 

سرکار خانم فریبا امیری

 

جناب آقای محسن اسدی

 

سرکار خانم شراره آسایش مقدم

 

سرکار خانم بیتا محمدی

 

جناب آقای ماهان چرم شیر

 

سرکار خانم فهیمه ایل بیگی

 

سرکار خانم میترا قاسمی

 

سرکار خانم  محیا غلامزاده طامه

 

سرکار خانم  ثمره قمی

 

سرکار خانم مهدیس فرج الله قمشه

 

سرکار خانم شکوفه  گل عرضی

 

سرکار خانم  سارا حسنی

 

سرکار خانم رقیه حاتمی

 

سرکار خانم  فروغ کامروا

 

سرکار خانم  مهسا کشاورز

 

جناب آقای  علی اصغر خادمی

 

سرکار خانم انیس خاکسار

 

سرکار خانم اعظم کلیوند

 

سرکار خانم صفورا کماسی

 

جناب  آقای امیر مهدیان

 

سرکار خانم رویا منصوری بقا

 

جناب  آقای مجید مشهدی

 

سرکار خانم مینو میرزا آقایی

 

سرکار خانم فاطمه میرزاده فرد

 

سرکار خانم زینب میرزایی

 

سرکار خانم تینا محمدی

 

جناب  آقای محمد موسوی

 

سرکار خانم منیره صالحی

 

سرکار خانم مریم مرتضیایی

 

سرکار خانم زهرا موسوی

 

سرکار خانم نفیسه سعادتی

 

سرکار خانم فرانک نظری

 

سرکار خانم ساناز رهنمون

 

سرکار خانم شاهنگ ریاضی

 

سرکار خانم مهشید صابر مختاری

 

سرکار خانم بهاره صادقی

 

سرکار خانم فرنوش سعیدی

 

سرکار خانم آیناز صفرزاده

 

سرکار خانم نسرین شاهسواری

 

سرکار خانم فاطمه شاکری

 

سرکار خانم مائده شیخان

 

سرکار خانم فهیمه طهماسب

 

سرکار خانم پروانه تحصیلی

 

جناب  آقای حمید تاج الدینی

 

سرکار خانم نرجس تیموری

 

سرکار خانم تکتم امینی

 

جناب آقای مهدی یوسفی

 

جناب آقای مهدی ولی تبار

 

سرکار خانم فاطمه ذبیحی

 

جناب آقای رضا اکبری

 

سرکار خانم الهه امینی

 

سرکار خانم لیلا اسد بیگی

 

سرکار خانم زینب عالمی

 

جناب آقای مجتبی اکبری نژاد

 

سرکار خانم مژگان علی بخشی

 

سرکار خانم آناهیتا نجفی

 

سرکار خانم ناهید آقا محمدی

 

سرکار خانم آرزو افسری

 

سرکار خانم زهرا احمدی

 

سرکار خانم آرزو مهدیزاده

 

سرکار خانم شقایق ابراهیم زاده

 

سرکار خانم آسایش فدائی

 

سرکار خانم مژگان ایرانی

 

سرکار خانم شادی عسگری

 

سرکار خانم مریم اشجئی

 

سرکار خانم عاطفه معصومی مقدم

 

جناب آقای مقداد ارشدی ابیانه

 

سرکار خانم عطیه طاهری

 

جناب آقای ارجمندی

 

سرکار خانم آنیتا پور وحید

 

جناب آقای وحید اسکندری

 

سرکار خانم اعظم دژدان

 

سرکار خانم آذربایجانی

 

سرکار خانم سمانه عظیمی

 

سرکار خانم بهاره نجفیان

 

سرکار خانم صبا اسد بیگلی

 

جناب آقای کسری بخشایش

 

جناب آقای اسلامی مقدم

 

سرکار خانم شقایق بیات

 

سرکار خانم مریم باقر زاده

 

جناب آقای بهزاد جمشیدی

 

جناب آقای مهدی آیینی

 

سرکار خانم  سارا بولی نژاد

 

سرکار خانم مائده الیاسی

 

سرکار خانم مینا دهقان یزدی

 

سرکار خانم  زهرا اسماعیلی نژاد

 

سرکار خانم  مینا درخشان

 

سرکار خانم  دنیا طاهر خانی

 

سرکار خانم  دنیا اسلامی

 

سرکار خانم  مریم اولادی

 

جناب آقای علی املشی

 

سرکار خانم مهرنوش ارجمند

 

جناب آقای احسان شریفی زاده

 

جناب آقای مجتبی امینی

 

سرکار خانم المیرا همت زاده

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم المیرا خزائی

 

سرکار خانم زهرا اکبری

 

سرکار خانم مهسا اصفهانی

 

سرکار خانم اخلاقی

 

سرکار خانم فهمیه میرزایی

 

جناب آقای باشبلاقی

 

سرکار خانم فرانک نفیسی نیا

 

جناب آقای احمد باقری

 

سرکار خانم فریبا احمدی

 

جناب آقای بابایی

 

سرکار خانم مریم عزیزی

 

سرکار خانم محدثه برازنده پی

 

سرکار خانم فرناز رسول زاده

 

سرکار خانم آزاده بعیدی

 

سرکار خانم فرزانه نادر بیگی

 

سرکار خانم  نیوشا بهمنش

 

سرکار خانم فاطمه ابوالحسنی

 

سرکار خانم حدیث بیات

 

سرکار خانم فاطمه بزی 

 

سرکار خانم زهره بیات

 

سرکار خانم عطیه بور بور

 

سرکار خانم  رضوانه بهار نعمتی

 

سرکار خانم  سمیرا باقری

 

سرکار خانم  فاطمه بخشی

 

سرکار خانم  فاطمه بیابانی

 

سرکار خانم  فاطمه جعفری

 

جناب آقای سهیل بهشتی

 

سرکار خانم فاطمه کمال

 

جناب آقای بهزاد ناصری

 

سرکار خانم فاطمه خانعلی پور

 

جناب آقای روح الله بابا میر

 

سرکار خانم فاطمه ملا اسماعیلی

 

سرکار خانم بهاره معقول

 

سرکار خانم شبنم محمدی

 

سرکار خانم ارمغان قضایی

 

سرکار خانم آدا قزلو

 

جناب آقای مستوفی

 

سرکار خانم حمیده ایرانی

 

سرکار خانم اریسا مهرداد

 

سرکار خانم حنانه احمدی

 

جناب آقای امیر میرزا نصرالله خان

 

سرکار خانم هانیه فرهادی

 

جناب آقای حسین محمد قمی

 

سرکار خانم الهام هاشم آبادی

 

جناب آقای هیراد پیر بداقی

 

جناب آقای صابر مظفری

 

سرکار خانم  فاطمه ایمانی

 

سرکار خانم  فهیمه فخری

 

جناب آقای مهران فرخ فری

 

سرکار خانم نیلوفر جعفری

 

جناب آقای مهدی جهرمی

 

جناب آقای علیرضا فولادی

 

جناب آقای جمال برقعی

 

سرکار خانم فرزانه فتحی

 

سرکار خانم زهره جوانبخت

 

سرکار خانم فرنوش فروتن

 

سرکار خانم سکینه خدادادی

 

سرکار خانم مهتاب فروغی

 

سرکار خانم کیمیا شادرخ

 

سرکار خانم مریم فخاری

 

سرکار خانم مائده سعیدی

 

سرکار خانم نیلوفر فلاحتی

 

سرکار خانم مهدیه کشاورز

 

سرکار خانم زهرا قنواتی

 

جناب آقای محمود کرمی

 

جناب آقای کیان قنبریان

 

سرکار خانم مهناز برجسته

 

جناب آقای آرین قیدی

 

سرکار خانم مهسا بختیاری

 

جناب آقای محسن قادری

 

جناب آقای مجید محمدی

 

جناب آقای احسان قربانیان

 

سرکار خانم منصوره عباسی

 

سرکار خانم قدم پور

 

سرکار خانم مارال بزرگدان

 

سرکار خانم بهناز فریادی

 

سرکار خانم مریم عادلی

 

پجناب آقای مسعود فگار

 

سرکار خانم مریم مقدسی نیا

 

سرکار خانم ندا میری فیروز آبادی

 

سرکار خانم مریم ضرغام

 

سرکار خانم مونا مردانی

 

سرکار خانم مریضه طیبی

 

سرکار خانم منا مسعودی

 

سرکار خانم ملیکا مشعل

 

جناب آقای ابولفضل محمودی

 

سرکار خانم زهرا مشهدی غلام

 

جناب آقای محمد مظفری

 

جناب آقای مسعود رحمانی

 

جناب آقای احسان مشهدی

 

جناب آقای مهدی عبدی

 

سرکار خانم نرگس محترمی

 

جناب آقای مهدی حسنلو

 

سرکار خانم فاطمه میر حسینی

 

جناب آقای مهدی امیری

 

سرکار خانم مریم محمدی

 

جناب آقای مهران روشنفری

 

سرکار خانم مروارید ممیزان

 

جناب آقای مهرداد کوثری

 

سرکار خانم بهناز میرمیران

 

سرکار خانم مهرنوش خلیل نژاد

 

سرکار خانم مهسا ملک محمدی

 

سرکار خانم  مهرنوش محوری

 

سرکار خانم آمنه مرادی

 

جناب آقای میلادبی آزار

 

سرکار خانم مهرناز مشعوف

 

سرکار خانم مهسا مقدس

 

سرکار خانم رضوان محمدی

 

جناب آقای محمد علی ثابت

 

جناب آقای امیر محمدزاده

 

جناب آقای محمد قدیمی

 

جناب آقای محمد مهدی رضایی

 

جناب آقای حامد پور صالحی

 

جناب آقای نوید پردیس

 

سرکار خانم ماهرخ پژوم

 

سرکار خانم میترا پیران

 

سرکار خانم مینا محمد یار لو

 

سرکار خانم مهسا تهرانی رجبی

 

جناب آقای محسن انصار

 

سرکار خانم شیوا ترکی

 

جناب آقای محسن فاضله

 

جناب آقای عرفان تاجیک

 

سرکار خانم فهیمه محسنیان

 

جناب آقای مهدی توکلی

 

سرکار خانم نفیسه عسگری

 

جناب آقای ابوبکر توماچ

 

سرکار خانم ناهید شهسواری

 

سرکار خانم  مهسا صالح

 

سرکار خانم نرگس توانا

 

سرکار خانم  مژگان صالحی

 

سرکار خانم  نسرین سعادت

 

سرکار خانم دینا صمدی

 

سرکار خانم ندا عبد الهی

 

سرکار خانم بهاره صبا

 

سرکار خانم  نظام آبادی

 

سرکار خانم سمیه صفائی

 

سرکار خانم نیلوفر برازنده

 

سرکار خانم شیوا صالح پور

 

سرکار خانم  نیلوفر بور بور

 

سرکار خانم پگاه صیدی

 

سرکار خانم نوروز پیمان

 

سرکار خانم بهاره صمدی

 

سرکار خانم  پرستو کفیل

 

سرکار خانم عارفه صمیمی فر

 

سرکار خانم پگاه کوهی

 

جناب آقای شاهین صحبتی

 

  جناب آقای پوریا حسنی

 

سرکار خانم الهه صادق کمالی

 

سرکار خانم سمیرا پور سعید

 

سرکار خانم شیوا ضیائی

 

سرکار خانم سارا رحمتی

 

جناب آقای مجید صابری

 

سرکار خانم  صدف حبیبی

 

سرکار خانم الهام نیبخت

 

سرکار خانم ساناز آهاری

 

سرکار خانم فرانک نظامی

 

سرکار خانم ساناز میرزایی

 

سرکار خانم مهرناز نباتی

 

سرکار خانم سارا خشایار

 

سرکار خانم عسل نوبهار

 

سرکار خانم سارا رجبلو

 

سرکار خانم سمیه ورزنده

 

سرکار خانم سایه یعقوبی

 

سرکار خانم مهدیه نقاش

 

سرکار خانم سهیلا عباسی

 

سرکار خانم رضیه ولد خانی

 

سرکار خانم شقایق درخشان فرد

 

سرکار خانم نگار ورمزیان

 

جناب آقای شهریار الیاسی

 

سرکار خانم فاطمه وطن پور

 

سرکار خانم  خادم شمس

 

سرکار خانم پریناز نجفی

 

سرکار خانم شراره عنصر پور

 

سرکار خانم میترا نور محمدی

 

سرکار خانم شیما شریفی

 

جناب آقای حامد وحید خورگامی

 

سرکار خانم  سونا با وفا

 

جناب آقای حمید رضا نظری

 

سرکار خانم  سونا جوانمردی

 

جناب آقای شاهونجم برزنجی

 

سرکار خانم سونا تهمتن پور

 

جناب آقای رضا خانی

 

سرکار خانم ستوده فتحی

 

جناب آقای سپهر خورشیدی

 

سرکار خانم شقایق طالبی

 

سرکار خانم  شادی خاکباز

 

سرکار خانم حانیه ولی زاده

 

جناب آقای حسن رادگر

 

سرکار خانم یاسمین زرین کلام

 

جناب آقای حمید خانی

 

سرکار خانم زهرا احمدی

 

سرکار خانم  عطیه خازنی

 

سرکار خانم  زهرا بنی هاشمی

 

سرکار خانم  المیرا خازنی

 

سرکار خانم زهرا ابراهیمی

 

سرکار خانم  مهسا یادگاری

 

سرکار خانم زهرا قلی پور

 

سرکار خانم غزاله یگانه

 

سرکار خانم زهرا راموز

 

سرکار خانم  سهیلا خداشناس

 

سرکار خانم زهرا تالشی

 

سرکار خانم  معصومه سهرابی

 

سرکار خانم زارعی

 

سرکار خانم  مریم سر طلائی

 

سرکار خانم زینب حیدری

 

سرکار خانم  مریم سمیعی

 

جناب آقای ذولفقار دریا باری

 

سرکار خانم آرمیتا سوری

 

سرکار خانم عارفه صمیمی فر

 

سرکار خانم  زهرا سلیمانیان

 

جناب آقای اشکان سیروج

 

سرکار خانم فاطمه شاهسوند

 

سرکار خانم عاطفه بهمن آبادی

 

سرکار خانم بهاره شیری

 

سرکار خانم بهاره اسماعیلی

 

سرکار خانم سارا شریفی

 

سرکار خانم فرشته کشاورز

 

سرکار خانم ملیحه شریف

 

سرکار خانم  حمیده نقیبی

 

سرکار خانم آزاده شایگان فر

         
 

سرکار خانم حمیده یزدان پناه

 

جناب آقای احمد شیرویه

 

جناب آقای حسام الدین طاری

 

جناب آقای ارشاد شریفی

 

سرکار خانم محیا شیرمحمدی

 

سرکار خانم  فرسیم حق روستا

 

جناب آقای مهدی عروج

 

جناب آقای رضا حامد

 

جناب آقای مجتبی امینی

 

جناب آقای حسین چینه کشان

 

سرکار خانم  مونا توانگر

 

سرکار خانم یاسمین حقیقت طلب

 

جناب آقای نوید پردیس

 

جناب آقای امیر حسینی

 

سرکار خانم ندا عزیزی

 

جناب آقای امید عرب

 

سرکار خانم نگار ورمرزیار

 

سرکار خانم نگین عظیمی

 

جناب آقای امید سرباز

 

 

 

جناب آقای پویان رضایی

 

جناب آقای محمد رضائیان

 

سرکار خانم رضوانه فتحی

 

سرکار خانم مریم رمضانی

 

جناب آقای سعید عبدی

 

سرکار خانم  مریم جلالیان

 

سرکار خانم سحر باقری

 

جناب آقای محمد ذولفقاری راد

 

سرکار خانم سمانه بابائی

 

سرکار خانم اسما رستمی

 

جناب آقای سهیل بهشتی

 

جناب آقای کاروند

 

سرکار خانم ثریا محمدی

 

جناب آقای محمد گنجی

 

سرکار خانم نفیسه سعادت

 

جناب آقای رضا رهروانی

 

جناب آقای روزبه خلدانی

 

جناب آقای عادل خبازیان

 

جناب آقای صابر مظفری

 

جناب آقای صابر مشهدیزاده

 

سرکار خانم المیرا خازنی

 

سرکار خانم عطیه خازنی

 

سرکار خانم ساناز بخشی سرابی

 

سرکار خانم لیدیا خلیلی

 

سرکار خانم شمیسا کیمه چی

 

سرکار خانم سهیلا قاسم پور

 

سرکار خانم مهدیه پاپی

 

سرکار خانم یاسمین برومند

 

سرکار خانم مهسا مجتهدی

 

سرکار خانم ساناز برزگر

 

جناب آقای  وحید بهرامی

 

جناب آقای  محمد علی برومند

 

جناب آقای محمد یار احمدی

 

جناب آقای جواد ابراهیمی مقدم

 

جناب آقای مرصاد مقصودی

 

سرکار خانم فاطمه صفر خانی

 

سرکار خانم فرزانه هادی دیزجی

 

سرکار خانم راحله یوسف زاده

 

سرکار خانم ویدا علوی

 

سرکار خانم فهیمه افشار

 

جناب آقای حمید رضا کردلو

 

جناب آقای حمید عتیقه چی

 

جناب آقای مهدی حیدری

 

جناب آقای نیما مهرنیا

 

جناب آقای محمد صدق علی

 

سرکار خانم مریم بهرامی

 

سرکار خانم نغمه درویش

 

سرکار خانم زهرا حسنی

 

سرکار خانم صدف فرجی

 

سرکار خانم ندا خدابخش

 

جناب آقای علیرضا عباسی

 

جناب آقای عماد شاکری

 

جناب آقای  محمد هاشم حقیقی

 

جناب آقای علی طاهری

 

جناب آقای علی بلوری

 

سرکار خانم نرگس علیقلی پور

 

سرکار خانم شیما شفیعی

 

سرکار خانم راضیه برژندی

 

سرکار خانم صبا قاسم زاده

 

سرکار خانم زهرا عبد الله زاده

 

جناب آقای علیرضا مجد آبادی

 

جناب آقای سعید بیداد

 

جناب آقای محمد حسین پناهی

 

جناب آقای مهدی عسگری

 

جناب آقای محمد علی قاسمی

 

سرکار خانم زینب حسینی

 

سرکار خانم پری ناز محمدی

 

سرکار خانم مریم کاظمی

 

سرکار خانم سارا خوش لحن

 

سرکار خانم اعظم سیمرخ

 

جناب آقای محمد عدیلی

 

جناب آقای افشین امجدی نژاد

 

جناب آقای محمد رضا سبلانی

 

جناب آقای مهران حق بین

 

   جناب آقای مهدی ملک جانی

 

سرکار خانم سپیده دهبان

 

سرکار خانم نسترن موسوی

 

سرکار خانم فرشته طاهری

 

سرکار خانم فاطمه ترابی

 

سرکار خانم الهه صومی

 

جناب آقای جعفر سعیدی

 

جناب آقای کیوان باقری

 

   جناب آقای علیرضا رضایی

 

جناب آقای مرتضی ارواحی

 

جناب آقای سروش عسگری

 

سرکار خانم مینو ملاقلی پور

 

سرکار خانم ندا عندلیب

 

  سرکار خانم مریم حامدی

 

سرکار خانم غزاله حسینی

 

سرکار خانم شادی عوض زاده

 

جناب آقای مسلم شکر زارع

 

جناب آقای علی رنجبر

 

جناب آقای رضا وفایی

 

جناب آقای مسعود امامی

 

جناب آقای مجید محسنی

 

سرکار خانم زینب درانی

 

سرکار خانم وحیده پور محمد

 

سرکار خانم مهسا نبی زاده

 

سرکار خانم محدثه کنی

 

سرکار خانم ندا اکابری

 

سرکار خانم الناز اسعدی

 

سرکار خانم نرگس فیالی

 

سرکار خانم  الهام درویش

 

سرکار خانم  روناک امیری

 

سرکار خانم فرانک مشتاقی

 

سرکار خانم  سمیه ارومیان

 

سرکار خانم  مائده موسوی

 

سرکار خانم  آزاده سلیمانی

 

سرکار خانم  دلارام صالحی

 

سرکار خانم نازگل کشاورز

 

سرکار خانم  تینا صالحی

 

سرکار خانم  آناهیتا روح افزایی

 

سرکار خانم  یلدا بوذری

 

سرکار خانم  مریم بی سپار

 

سرکار خانم  زهرا رضایی

 

جناب آقای فرشید راد

 

جناب آقای محمد ادیب زاده

 

 جناب آقای علیرضا اربابی نیا

 

جناب آقای  میلاد فولادی

 

جناب آقای  شاهین شریفی راد

 

سرکار خانم صفورا فدائی باش

 

سرکار خانم ندا لسان سلماسی

 

سرکار خانم نوشین منافیان

 

سرکار خانم زهرا کفایتی

 

سرکار خانم لیلا هندی

 

سرکار خانم حمیده حمیدی نژاد

 

 سرکار خانم رزا خمسه

 

سرکار خانم نوشین خلج

 

سرکار خانم فرنوش تاج بخش

 

سرکار خانم مژگان صبح آهنگران

 

سرکار خانم الهام محبوبی

 

سرکار خانم فرشته جواد زاده

 

سرکار خانم آتوسا هوشمند وزیری

 

سرکار خانم ساناز امین دلدار

 

سرکار خانم فیروزه سوری

 

 سرکار خانم بهاره حق پناه

 

 سرکار خانم ارغوان آزمون

 

سرکار خانم سولماز کوهی

 

سرکار خانم راحله بیرامی

 

سرکار خانم پانتا رضوانی پور

 

جناب آقای حسن برزگر

 

جناب آقای مجید یادگاری

 

جناب آقای سعید رسولی

 

جناب آقای حسین کهفی

 

جناب آقای سجاد زمانی

 

سرکار خانم ندا ناصری منفرد

 

سرکار خانم انیسه اردوان

 

سرکار خانم  آزاده منصور

 

سرکار خانم  شهره خیری

 

سرکار خانم کتایون ونکی

 

سرکار خانم سعیده پور عابدینی

 

سرکار خانم اعظم مشهدی میقانی

 

سرکار خانم مرضیه مشهدی

 

سرکار خانم  گل ناز پور احمدی

 

سرکار خانم پریسا وزیری

 

جناب آقای احد رعنایی

 

جناب آقای علیرضا وزیری

 

جناب آقای محمد محمدی

 

جناب آقای داود حسینی

 

جناب آقای رحیم سروری

 

جناب آقای علیرضا هادی

 

جناب آقای محمود رضا عشقی زاده

 

جناب آقای محمد سیدی

 

جناب آقای هادی همایی

 

جناب آقای ایمان شکیب

 

سرکار خانم الهام الماسی

 

سرکار خانم نرگس میردامادی

 

سرکار خانم سمیه حسنی

 

سرکار خانم  مونا صداقت

 

سرکار خانم بهناز ولادتی

 

جناب آقای علیرضا محمد ولی

 

جناب آقای ابراهیم کهفی

 

جناب آقای حامد آعلی

 

جناب آقای امیر هاشمی زادگان

 

جناب آقای یاسین رجب نژاد

 

جناب آقای سعید سلیم زاده

 

جناب آقای آیدین حسینی

 

جناب آقای پیام امین پور

 

جناب آقای هانی مهدی شهریاری

 

جناب آقای سهیل اسکندر زاده

 

سرکار خانم سمیه حسین زاده

 

سرکار خانم شهرزاد تهرانی

 

سرکار خانم ساناز خاشی ندا

 

سرکار خانم آزاده نجف وند

 

سرکار خانم  شقایق آقا پور

 

جناب آقای علی نظری

 

جناب آقای محسن قزلباش

 

جناب آقای شهرام شیرزادی

 

جناب آقای یاشار کبیری

 

جناب آقای پوریا مهدی شهریاری

 

سرکار خانم نوشین شکری افشار

 

سرکار خانم نرگس طیبی

 

سرکار خانم مونا علی اکبر نظری

 

سرکار خانم سوگند اسکویی

 

سرکار خانم لیلا هانی

 

جناب آقای تاده کشیش

 

جناب آقای آرتین مختارزاده

 

جناب آقای میثم نوروزیان

 

جناب آقای فرشاد خدا پناه

 

جناب آقای مجید فرجی

         
 

سرکار خانم سیما عبائی

 

سرکار خانم فرناز وهاب پور

 

سرکار خانم حمیده حاج احمدی

 

سرکار خانم سودا اسکندر زاده

 

سرکار خانم سارا بلوری متمدن

 

جناب آقای محسن چگینی

 

جناب آقای مهدی مهری

 

جناب آقای حبیب الله نوری

 

جناب آقای محمد حبیب نژاد

 

جناب آقای حسین هیرمندی

 

سرکار خانم غزال توشعه خواه

 

سرکار خانم کتایون محرمی

 

سرکار خانم آوا ابراهیمی

 

سرکار خانم مریم فعال

 

سرکار خانم زهرا رهبر هاشمی

 

سرکار خانم غزال کریمی

 

سرکار خانم سارا اسدی جوزانی

 

سرکار خانم مهرنوش منصفی نژاد

 

سرکار خانم نسیبه محمدی

 

سرکار خانم زهرا آجرلو

 

جناب آقای افشین معینی فردوسی

 

سرکار خانم یاسمین هوشیار

 

جناب آقای سیامک رضاخانی

 

جناب آقای سعید صفری

 

جناب آقای مهدی حسینیان

 

جناب آقای ایمان فرجی

 

جناب آقای مهدی الهی

 

جناب آقای اشکان سردار

 

جناب آقای حامد کلاته

 

جناب آقای سپهر آخوندیان

 

سرکار خانم آسیه اصغری

 

سرکار خانم سوده امینی

 

سرکار خانم زهرا حسینی

 

سرکار خانم رویا تقی زاده

 

سرکار خانم هستی خدا بخش

 

جناب آقای ایمان بیگ

 

جناب آقای برمک علیخانی

 

جناب آقای محمد رضا حنفی

 

جناب آقای پیام بهرامی

 

جناب آقای بهروز نور محمدی

 

جناب آقای امیر ماستیانی

 

جناب آقای حسین شایسته

 

جناب آقای علی چراغ

 

جناب آقای محسن فاطمیان

 

جناب آقای سردار کریمی پور

 

سرکار خانم فرحت بختیاری هور

 

سرکار خانم گیلدا شیخ

 

سرکار خانم رامتینا اولیائی

 

سرکار خانم آیدا خاقانی

 

سرکار خانم ندا کارخانه

 

سرکار خانم مونا ابولفضلی

 

سرکار خانم مژده بیدار بخت

 

سرکار خانم آسیه سادات قریشی

 

سرکار خانم آلما صفوی

 

سرکار خانم یوکابه عزیزی رستمی

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

درباره ما               ا               ارتباط با ما                                                                                                                                                                  

 

کلیه حقوق سایت محفوظ ، ثبت شده و متعلق به مرکز ملی 3d ایران می باشد .

Info@Iran3DCenter.Ir

© Copyright 2013  Iranian National 3D Center , Inc. All rights reserved.

نشاني : تهران ، بزرگراه شهيد ستاري شمالي ، قبل از  بلوار لاله ، خيابان بنفشه هفتم ، پلاک يک ، واحد چهار

تلفن روابط عمومی : 44618501 021