_______________________________________________________________________________________________________________________

صفحه اصلی               ا               بخش آموزش رایگان               ا                بخش کلاس های آموزشی حضوری               ا                بخش ارسال آموزشها در قالب پک DVD

_______________________________________________________________________________________________________________________

در این قسمت شما می توانید از آموزش های مکتوب و نوشتاری 3ds max استفاده نمایید که این آموزشهای نوشته شده به دست کاربران و هنرجویان مرکز ملی 3ds max ایران ، از ویدئوهای آموزشی استاد گرانقدر مهدی بندری می باشد . این قسمت با این هدف راه اندازی شده تا دوستانی که به اینترنت پر سرعت جهت استفاده از ویدئو ها دسترسی ندارند بتوانند مسیر آموزش را از طریق مطالعه همان مطالب فیلم های آموزشی استاد مهدی بندری دنبال نمایند تا شعار فرصت های برابر آموزشی که این مجموعه بر پایه آن بنا شده بار دیگر جامع عمل بپوشد . مسلما به دلیل محدودیت های آموزش نوشتاری و مطالب مکتوب در این قسمت از تفسیر و بحث کردن های تفهیمی درباره پارامتر ها و قابلیت های نرم افزار 3ds max  همانند فیلم های آموزشی معزوریم و سعیمان بر آن بوده تا این مطالب آموزشی حتی الامکان  روان ، کاربردی ، مختصر و گویا بوده باشد . طبیعتا در صورت نبود درک کامل و کافی و یا برای رفع ابهام ، شما کاربران گرامی می توانید به فیلم های آموزشی همین مجموعه مراجعه نمایید . به هر حال تمام هنرجویان و کاربران محترمی که در تهیه این مجموعه آموزشی مکتوب مشارکت داشته اند تلاش لازم را نموده اند تا به اندازه بزاعت خود به بهترین شکل ممکن مباحث را از این فیلم های آموزشی استخراج و تبدیل به مطالب آموزشی نوشتاری صحیح و دقیق همانند فیلم های آموزشی نمایند و مسلما امکان وجود مشکلاتی نیز در این آموزشها به لحاظ نوشتار و ادبیات و مفهوم دور از انتظار نخواهد  بود ، که البته ما امیدواریم با توجه به  گفتمان فی مابینی که با استاد مهدی بندری داشته ایم از حضور ایشان نیز در این قسمت برای رفع مشکلات مفهومی و هم معایب ادبیاتی ، مجموعه مکتوب در آینده نزدیک بهرمند گردیم به امید این که به این مهم نائل آییم .

مرکز ملی 3d ایران

 

 

آموزش نوشتاری 3ds max

0047 Editable Spline...etc

آموزش editable spline جهت ویرایش به صورت آزاد بر روی یک shape و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0046 Extended Splines  WRectangle Spline Channel Spline Angle Spline...etc

تشریح بخش extended spline   و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0045 Donut SplineNGon SplineStar Spline Text Spline  Helix Spline...etc

ادامه آموزش فرم های مختلف هندسی shape و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0044 Line Spline Rectangle Spline Circle Spline Ellipse Spline Arc Spline...etc

آموزش فرم های مختلف هندسی shape و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0043 Splines and Extended Splines...etc

توضیح درباره شیوه رندر پذیری و تنظیم کیفیت shape و مطالب دیگر...

0042 Shapes...etc

آموزش shape و شیوه کار کردن با آن و موارد استفاده shape و مطالب آموزشی دیگر درباره shape و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0041 windows...etc

آموزش ساخت پنجره و مطالب و نکات بسیار دیگر... 

0040 doors...etc

آموزش ساخت درب و نحوه عملکرد آن و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0039 Stairs...etc

آموزش ساخت پلکان و نحوه کار با آن و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0038 Wall Editing Wall Objects...etc

آموزش شناخت دیوار و نحوه استفاده  و ویرایش آن و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0037 Railing...etc

آموزش ساخت نرده به همراه توضیحات درباره پارامتر های آن و مطالب و نکات بسیار دیگر... 

0036 Architectural Objects AEC Extended Objects Foliage...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0035 RingWave Extended Primitive Prism Extended Primitive...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0034 OilTank Extended Primitive Capsule Extended Primitive...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0033 Extended Primitives Hedra Extended Primitive  ChamferBox...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0032 Cylinder Primitive Tube PrimitivTorus Primitive e Pyramid Primitive...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0031 Cone Primitive Sphere Primitive GeoSphere Primitive...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0030 Geometric Primitives  Standard Primitives  Box Primitive...etc

آموزش اشیا هندسی اولیه و پارامتر های آنها و نحو ساخت و استفاده و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0029 Color Clipboard Utility  Adjusting Normals and Smoothing...etc

توضیح درباره کادر color clipboard و تشریح نرمال ها و smoothing بر روی اشیا و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0028 Assigning Colors to Objects  Object Color Dialog...etc

آموزش شیوه انتخاب و نحوه شناخت و ویرایش رنگ و توضیح درباره کادر های مرتبط و مطالب و نکات بسیار دیگر...  

0027 Basics of Creating and Modifying Objects Identifying...etc

آموزش درباره نحوه خلق و ساخت اشیا و چگونگی ویرایش آنها و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0026 Parameter Collector-Expression Techniques...etc

آموزش parameter Collector برای جمع آوری و دسته بندی پارامتر های کلیدی و آموزش expression techniques یا عبارات ریاضی و عبارات کاربردی خود نرم افزار

0025 Parameter Collector-Expression Techniques...etc

آموزش parameter Collector برای جمع آوری و دسته بندی پارامتر های کلیدی یک بخش جهت سهولت دسترسی  و تسریع در انجام عملیات انیمشن

0024 Parameter Collector-Expression Techniques...etc

آموزش parameter Collector برای جمع آوری و دسته بندی پارامتر های کلیدی یک بخش جهت سهولت دسترسی  و تسریع در انجام عملیات انیمشن

0023 Rename Objects Tool-Custom Attributes...etc

custom attribute برای دلخواه کردن قسمت های مختلف نرم افزار به لحاظ پارامتریک و اضافه نمودن پارامتر های مختلف  و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0022 Rename Objects Tool-Custom Attributes...etc

توضیح ابزاری برای تغییر نام اشیا به صورت دسته ای و custom attribute برای دلخواه کردن قسمت های مختلف نرم افزار به لحاظ پارامتریک و اضافه نمودن پارامتر های مختلف

0021 Advanced Lighting Panel (Object Properties Dialog) Mental ray...etc

آموزش Object Properties برای تنظیم خواص نمایشی اشیا حین رندر گرفتن با mental ray و بخش advanced lighting  و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0020 Object Properties Dialog Panels-General Panel...etc

آموزش Object Properties برای تنظیم خواص نمایشی یک شی در رندر و نما ها و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0019 Object Properties Dialog Panels-General Panel...etc

آموزش Object Properties برای تنظیم خواص نمایشی یک شی در رندر و نما ها و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0018 Object Properties Dialog Panels-General Panel...etc

آموزش Object Properties برای تنظیم خواص نمایشی یک شی در رندر و نما ها و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0017 Groups and Assemblies-Character Assembly Commands...etc

آموزش کامل character assembly برای  به صورت یکجا در اخیار داشتن بخش های مختلف یک کاراکتر و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0016 Groups and Assemblies-Character Assembly Commands...etc

شیوه ساخت و نحوه عملکرد group و assemblie و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0015 Groups and Assemblies-Character Assembly Commands...etc

آموزش فرامین منوی edit و شیو گروه بندی اشیا و فرامین کلیدی ساخت گروه  و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0014 Select By-Selection Region...etc

ادامه آموزش کادر named selection set و ابزار های مفیدی برای انتخاب نمودن  و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0013 Select By-Selection Region...etc

آموزش تکنیک های مختلف انتخاب و توضیح درباره کادر های مختلف selectionکادر filter selection و بخش named selection set برای ذخیره سازی selection

0012 Sets-Select All-Select None-Select Invert-Select Similar...etc

ادامه آموزش کادر select by name و آموزش تکنیک های مختلف کپی نمودن و آموزش کادر select from scene و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0011 Selection Region Flyout-Selection Filter List-Filter Combinations...etc

آموزش نحوه جدا سازی و فیلتر نمودن و همچنین انتخاب اشیا و توضیح در رابطه با کادر select by name  و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0010 Rollout-Freeze Rollout-Display Properties...etc

ادامه توضیحات پنل display و تشریح بخش adaptive degradation و obj display culling برای سبک و بهینه نمودن محاسبات نماهای نرم افزار و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0009 ControllingObject Display-DisplayColor Rollout-Hide By Category...etc

آموزش پنلdisplay جهت مدیریت نمایش نما های نرم افزار و مطالب بسیار دیگر ...

0008 Show Ghosting-Show Key Times-Shade Selected-Show Dependencies

ادامه آموزش فرامین داخل منوی view و آموزش قسمت های جدید اضافه شده مثل video diagnostic و مطالب و نکات بسیار دیگر...

0007 Viewport Background Dialog-Select Background Image Dialog...etc

ادامه آموزش viewport Background و فرامین بخش view bar menu و مطالب بسیار دیگر ...

0006 Controlling Display Performance-Using Standard View Navigation...etc

آموزش کنترلر ها و فرم های مختلف نمایش آبجکت ها در نما ها و توضیح بخش viewport Background و مطالب بسیار دیگر ...

0005 Understanding Views-Setting Viewport Layout-Controlling...etc

آموزش کامل steering wheels  برای مدیریت نما های مختلف و مطالب بسیار دیگر ...

0004 General Viewport Concepts-ViewsBased on the World Coordinate...etc

توضیحات کاملی در رابطه با نما ها و شیوه تنظیم نمودن و انواع آن و تشریح کامل ابزار view cube  و مطالب بسیار دیگر ...

0003 Crash Recovery System ...etc

نحوه ذخیره سازی ورود فایل ها از نرم افزار های مختلف و شیوه پشتیبانی گیری تشریح فایل 3ds max.INI  و عملکرد آن و توضیح auto recovery و مطالب بسیار دیگر ...

0002 The Initialization File-Backing Up and Archiving Scenes...etc

توضیحات حول قسمت های متفاوت اینترفیس و نحوه کار نمودن با ابزار های پایه و مطالب بسیار دیگر...

0001 Getting Started with 3ds Max-Project Workflow-Setting Up Your Scene ...etc

مقدمه بر عملکرد بخش های مختلف  و توضیحات پایه ای از ابزار ها و توانمندی های نرم افزار و مطالب و نکات بسیار دیگر...

 

 

   

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

درباره ما               ا               ارتباط با ما                                                                                                                                                                  

 

کلیه حقوق سایت محفوظ ، ثبت شده و متعلق به مرکز ملی 3d ایران می باشد .

Info@Iran3DCenter.Ir

© Copyright 2013  Iranian National 3D Center , Inc. All rights reserved.

نشاني : تهران ، بزرگراه شهيد ستاري شمالي ، قبل از  بلوار لاله ، خيابان بنفشه هفتم ، پلاک يک ، واحد چهار

تلفن روابط عمومی : 44618501 021